top of page

Adviezen na een
poliklinische kaakoperatie

Als u een kaakchirurgische ingreep heeft ondergaan, is het belangrijk dat u zich aan de adviezen houdt. Dit bevordert een spoedig herstel.

Uiteraard hoeven de beschreven problemen niet altijd voor te komen.

Eten en drinken

De eerste zes uur na een ingreep, moet u geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. Om de wond te ontzien, kunt u de eerste dagen na de ingreep beter geen hard voedsel eten.

Roken en alcoholhoudende dranken zijn slecht voor de wondgenezing.

Soms heeft de kaakchirurg met u besproken dat u vloeibaar of zacht voedsel moet eten.

Mondhygiëne

De wond geneest het beste als het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond niet spoelen. Ook moet u de wond niet met uw vingers aanraken.

Een schone mond geneest beter. De dag na de behandeling kunt u uw tanden en kiezen weer normaal poetsen met een zachte tandenborstel. Wees wel voorzichtig in de buurt van de wond. U kunt na iedere maaltijd spoelen met een oplossing van een halve eetlepel keukenzout in een glas lauw, gekookt water.

Soms heeft de kaakchirurg u een mondspoelmiddel voorgeschreven. Uit onderzoek blijkt dat dit bijdraagt aan een betere en voorspoedige wondgenezing. Dit spoelmiddel (Chloorhexidine/Perio Aid) kunt u volgens voorschrift gebruiken.

Napijn

Het is normaal dat u pijn heeft na de behandeling. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol. Deze kunt u kopen bij de drogist of apotheek. Zo nodig schrijft de kaakchirurg u andere pijnstillers voor.

De plaatselijke verdoving is na ongeveer twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen voordat de verdoving volledig is uitgewerkt.

Zwelling

Een dikke wang en een blauw gele verkleuring zijn normaal. Deze zwelling neemt de eerste dagen in omvang toe en na vier dagen geleidelijk weer af. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Beperkte mondopening

Een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige dagen is de mondopening weer normaal. U kunt door oefening proberen de mond steeds verder te openen.

Koorts

Koorts, zelfs tot 39°C, is gedurende de eerste dag normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts boven 39°C of blijft de koorts boven 38,5°C langer dan 2 dagen bestaan, neem dan contact met ons op.

 

Nabloeding

Soms krijgt u na de behandeling een gaasje om op dicht te bijten. Dit gaasje kunt u na een ½ uur uitspugen.

Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond. In dat geval dient u gedurende een ½ uur stevig dicht te bijten op een dubbelgevouwen verbandgaas of zakdoek. Bloedt de wond aan de zijkant dan kunt u daar een gaasje of zakdoek aanbrengen en dit met de duim gedurende een ½ uur aandrukken. U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het bloeden al gestopt is. Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan de procedure. Als dit wederom niet werkt neemt u contact met ons op.

Hechtingen

Meestal wordt gehecht met materiaal dat na twee tot drie weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Soms wordt in het wondje van een verstandskies een gaasje (tampon) met een ontsmettend medicament gestopt om ontsteking tegen te gaan. Als dat het geval is, krijgt u een afspraak om het gaasje te laten verwijderen.

Open verbinding naar de kaakholte

Soms steken de wortels van de kiezen in de kaakholte van de bovenkaak. Als deze kiezen worden verwijderd, kan een verbinding tussen de mond en de kaakholte ontstaan. Door deze opening kan speeksel in de neusbijholte komen waardoor een ontsteking kan ontstaan. Daarom moet zo’n verbinding nauwkeurig met niet-oplosbare hechtingen worden gesloten. Het is heel belangrijk dat u daarna gedurende twee weken drukverschillen tussen de neus en de mond vermijdt om te voorkomen dat de verbinding weer open gaat. Dus niet hard blazen, zuigen of snuiten. Moet u niezen houdt de mond dan open. De eerste twee dagen kan er nog wat bloed uit de neus komen. Dat is normaal en houdt vanzelf op.

Verdoving

Hoewel de verdoving de rijvaardigheid niet direct beïnvloedt, is het verstandig pas actief aan het verkeer deel te nemen als u zich weer hersteld voelt.

Indien kiezen in de onderkaak zijn behandeld kan het een enkele keer voorkomen dat, nadat de verdoving is uitgewerkt, het verdoofde gevoel in de onderlip of de tongrand blijft. Als dat het geval is, moet u contact met ons opnemen.

Het normale gevoel zal in het algemeen na enkele weken vanzelf weer terugkeren.

bottom of page